Rètols Txots

Diferents tipus de rètols exteriors i iluminats pel Txot’s. Ensemblatge de les parts del cartell i instal·lació de l’estructura i del circuit elèctric. Tecnologia LED

comoyoko – producció i instal·lació del Rètol